Polibek dvou moří

Přírodní zajímavost s názvem Polibek dvou moří je k nalezení u poloostrova Prasonisi na nejjižnějším výběžku Rhodu. Vzdálenost od hlavního města ostrova Rhodos, který se nachází naopak zcela na severu Rhodu, je asi 90 kilometrů. Z pevniny Rhodu tady vybíhá směrem na jih asi 5 kilometrů dlouhý poloostrov. Ten nese název Prasonisi a s pevninou je spojen jen úzkým pruhem písečné pláže. Zajímavostí této pláže je skutečnost, že ze západu je omývána Egejským mořem, kdežto z východu se tady lidé koupou v moři Středozemním. Při přílivu, kdy stoupne hladina moře, pevninská šíje zcela zmizí pod vodou. Tak dojde k onomu polibku 2 moří, podle kterého získalo místo svůj název.

Pláž Prasonisi je v současné době oblíbená zejména mezi milovníky windsurfingu a kitesurfingu. Stálý vítr zde totiž vytváří ideální podmínky pro provozování tohoto druhu sportu. Ostrůvek Prasonisi je též vyhledávaným výletním cílem. Kdo dojde až na jeho konec, což obnáší překonat vzdálenost asi 5 kilometrů, bude odměněn pohledem na maják na nejjižnějším cípu ostrova Rhodos.